รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Lecture Maker
จำนวน 29 ท่าน
หน้า  1 หน้าที่ 1/1
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทร
1 นางรัชดา  แดงโกเมน ครู บ้านปอเยาะ 0801234xxx
2 นางบัลกิส  บิณอูมาร์ ครู บ้านโฉลง 0872928xxx
3 นางรัตน์ติยา  เกปัน ครู บ้านโกตาบารู 0864894xxx
4 นายฟัฎลี  แนโม ครูผู้ช่วย บ้านต้นแซะ 0800372xxx
5 นายอุสมาน  เบ็นอับดุลเลาะห์ ผู้อำนวยการ บ้านพงยือไร 0899772xxx
6 นายอิฟฟาน  สมอดียอ ครู สันติวิทยา 0807117xxx
7 นายนิเป็น  นิมะ ครูผู้ช่วย บ้านตะโละ 0847479xxx
8 นางสาวโซรีนา  มาสาระกามา พนักงานราชการ บ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2) 0801376xxx
9 นายหุสนัน  เจ๊ะเตะ ครู บ้านจาหนัน 0883994xxx
10 นายมะรอมือลี  แวหามะ ครูผู้ช่วย บ้านบือมัง 0862939xxx
11 นางสาวอาพีฟะห์  เปาะสาจิ พนักงานราชการ ธารน้ำผึ้ง 0856295xxx
12 นางสากีนา  เบญญามินทร์ ครู บ้านจาหนัน 0898785xxx
13 นางสาวมารีเยาะ  มาสาระกามา พนักงานราชการ บ้านยุโป 0810932xxx
14 นายอับดุลกอเดร์  แมแลแมง ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม บือดองพัฒนา 0898795xxx
15 นางนูรูลฮัซน่ะห์  ทิยนานนท์ ครูชำนาญการ บือดองพัฒนา 0892961xxx
16 นางสาวนูรีดะ  สาและ ครู อิสลาม 0833985xxx
17 นางสาวสูไหบ๊ะ  เด็ง พนักงานราชการ บ้านโกตาบารู 0807117xxx
18 นางรัตนา  ปรังเจะ ครู คุรุชนพัฒนา 0847474xxx
19 นายอับดุลรอสะ  สาเร๊ะ ครู บ้านกืิแล 0895970xxx
20 นางอุษณีย์  พรมคง ครู บ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2) 0862959xxx
21 นางสาวรุสนา  แวยูโซ๊ะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนิบงพัฒนา 0872996xxx
22 นางสาวรอสนี  การีอูมา ครู บ้านยะต๊ะ 0872871xxx
23 นางสาวมารีย๊ะ  เต๊ะกาแซ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา บ้านมาแฮ 0828276xxx
24 นางสาวมุสลีหมะห์   ดามาเร๊าะ ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ บือดองพัฒนา 0817664xxx
25 นางรอสีเยาะ  มะแอ ครู คศ.๑ บ้านสะเอะใน 0872883xxx
26 นางสาวนัสรอ  มะเต็ง ครู คศ.๑ บ้านสะเอะใน 0878378xxx
27 นายมะลาวี  แวกาจิ ครู บ้านกูวา 0872871xxx
28 นางสาวคอรีเย๊าะ  มะลี ครูผู้ช่วย บ้านจำปูน 0898790xxx
29 นายมะลาวี  แวกาจิ ครู บ้านกูวา 0872871xxx

คลิกเพื่อสมัคร | กลับหน้าหลัก
Google

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ไทยเข้มแข็ง 53 สพป.ยล.1
ดาวน์โหลดเอกสาร e-office
แลกเปลี่ยนปัญหาหลักสูตร
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร
ย้าย - สับเปลี่ยน
KM สพป.ยล.1
ลูกเสือ สพป.ยล.1
มูลนิธิการประถมศึกษา
มหกรรมวิชการ ยะลา-ยาลัน 53
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 59
ข้อมูลการเรียกบรรจุ
ถาม-ตอบ O-NET NTและLAS
ประเมินคุณภาพ NTและLAS
ติดตั้ง 13 ฟอนต์ไทย

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  

    Link ภายใน

12 ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-211707  โทรสาร 073-213519
webmaster: rniyom@hotmail.com
     asawin39@hotmail.com

|ศึกษาธิการ||สพฐ.| |ก.ค.ศ.| |สหกรณ์||คุรุสภา|