หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla จำนวน 1 รุ่น
ระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล.1
 
  คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
       1. เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บไซต์/ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนใน สพป.ยล.1
       2. ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน (มีหนังสืออนุญาต) ***
       3. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
       4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บต์ไซต์มาก่อน
       5. เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์(NoteBook มี Wireless) พร้อมปลั๊กพ่วง ไปเอง
 
  เงื่อนไขการพิจารณา
       1.ฟรี สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในปี 2555(สถานศึกษาละ 1 ท่าน หากมากกว่า 1 ท่าน เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท) และเจ้าหน้าที่สพป.ยล.1 (กลุ่มงานละ 2 ท่าน) เท่านั้น
       2. ผู้ที่สนใจหรือบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วต้องการทบทวนใหม่ ต้องเสียค่าใช้เองท่านละ 400 บาท (สำหรับเป็นค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน) ในวันแรกของวันอบรม
       3. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.yala1.go.th/e-register ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (โปรดแนบไฟล์เป็นหนังสือ/บันทึกข้อความการอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน)
       4. ประกาศรายชื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ http://www.yala1.go.th/e-register
สิ่งที่ต้องเตรียม คลิกเพื่อสมัคร ดูรายชื่อผู้สมัคร (57)
 
Google

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ไทยเข้มแข็ง 53 สพป.ยล.1
ดาวน์โหลดเอกสาร e-office
แลกเปลี่ยนปัญหาหลักสูตร
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร
ย้าย - สับเปลี่ยน
KM สพป.ยล.1
ลูกเสือ สพป.ยล.1
มูลนิธิการประถมศึกษา
มหกรรมวิชการ ยะลา-ยาลัน 53
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 59
ข้อมูลการเรียกบรรจุ
ถาม-ตอบ O-NET NTและLAS
ประเมินคุณภาพ NTและLAS
ติดตั้ง 13 ฟอนต์ไทย

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
  

    Link ภายใน

12 ถ.สุขยางค์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-211707  โทรสาร 073-213519
webmaster: rniyom@hotmail.com
     asawin39@hotmail.com

|ศึกษาธิการ||สพฐ.| |ก.ค.ศ.| |สหกรณ์||คุรุสภา|